21.09.2022  – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości

Sąd Najwyższy Izba Cywilna, referent SSN Mariusz Załucki  postanowieniem z dnia 21.09.2022 r. ( sygn. akt: I CSK  265622 ) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargę kasacyjną Getin Noble Bank Bank S.A. od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej . Sąd Najwyższy podkreślił , że w oparciu o przytoczone orzecznictwo TSUE rysuje się zatem zasada, zgodnie z którą w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej lub jej fragmentu, w sytuacji gdy nie istnieje możliwość dalszego wykonywania umowy, nieważność powinna zostać orzeczona co do zasady.


Jedyny wyjątek zachodziłby, gdyby orzeczenie nieważności doprowadziło do pokrzywdzenia samego konsumenta. Sytuacja taka nie zachodzi jednak w niniejszej sprawie, bowiem powódka sama domagała się stwierdzenia nieważności całej umowy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.