26.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I   Wydział Cywilny ,  referent  SSR del. do SO  Monika Bakuła-Steinborn   wyrokiem z dnia   26.09.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  118/20    )   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta  z  Bank Millennium S.A.  w 2007 r.   nie istnieje z  powodu jej nieważności , zasądził od  Bank Millennium S.A.   na rzecz powodów   kwotę  42886 PLN   oraz kwotę  31920 CHF wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  6434  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.