26.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Ewa Karwowska   wyrokiem z dnia  26.09.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  1042/18  )   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta  z  Bank BPH S.A. w 2005 r.  jest nieważna , zasądził od  Bank BPH S.A.   na rzecz powódki  kwotę   42456   PLN  i kwotę 45599 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,   kosztami procesu w  całoości obciążył Bank BPH S.A.,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.