21.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Rejonowy dla Warszawy – Woli  w Warszawie  I   Wydział Cywilny ,  referent  Asesor Sądowy  Paweł Kasperek   wyrokiem z dnia  21.09.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  198/20    )   ustalił przesłankowo,  iż umowa kredytu  zawarta  z  EFG Eurobankiem Ergasias Spółką Akcyjną Oddział w  r.   jest nieważna, zasądził od   Raiffeisen Bank International AG    na rzecz powodów   kwotę  34903  PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  6434  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.


Zdaniem  Sądu, umowa kredytu jest nieważna, gdyż jest  przeczna z naturą stosunku cywilnoprawnego, możliwość dowolnego kształtowania zobowiązania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.