26.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Krzysztof Brancewicz, wyrokiem z dnia 26 stycznia 2024 roku (sygn. akt: V ACa 1901/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 października 2022 roku, sygn. akt: I C 160/18, w którym ustalono, że umowa kredytu jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł z odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.