26.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, referent SSO Ewa Uchman, wyrokiem z dnia 26 stycznia 2024 roku (sygn. akt: XXVIII C 16172/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powoda kwotę 114.694,73 zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.