26.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Małgorzata Licbarska, wyrokiem z dnia 26 stycznia 2024 roku (sygn. akt: I C 2287/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 426.909,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 października 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.