23.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSR del. do SO Katarzyna Bójko-Narczewska, wyrokiem z dnia 23 stycznia 2024 roku (sygn. akt: XV C 1526/23) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 236.616,66 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od kwoty 67.382,00 zł od dnia 5.05.2018 r. do dnia zapłaty, od kwoty 169.234,66 zł od dnia 09.05.2023 r. do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.