25.03.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Pancer, wyrokiem z dnia 25.03.2024 r. (sygn. akt: XV C 374/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 35.889,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia 11.07.2020 r. do dnia zapłaty; kosztami postępowania obciążył pozwanego Bank BPH S.A. w całości, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.