25.03.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Agnieszka Gieral-Siewielec, wyrokiem z dnia 25.03.2024 r. (sygn. akt: I C 697/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 122.060,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17.06.2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.