24.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem z dnia  24.11.2021 r.  (sygn. akt:   I C 1257/20  )   ustalił iż umowa kredytu zawarta w Getin Bank S.A. ( obecnie Getin Noble Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od Getin Noble Bank  S.A. na rzecz powoda  kwotę 33045 PLN oraz kwotę 31408 CHF wraz  z należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 7867 PLN.

Sąd wskazał, iż umowa jest nieważna z uwagi na możliwość jednostronnego ustalania przez bank świadczenia kredytobiorców. Sąd podkreślił, iż takie działanie stanowiło naruszenie zasady uczciwości.

Sąd wskazał także, iż powód nie został przez bank precyzyjnie i wyczerpująco poinformowany o skutkach finansowych wynikających z umowy.

 Ponadto podkreślono także, iż Sąd nie ma możliwości uzupełnienia luk powstałych w umowie po usunięciu klauzul niedozwolonych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.