24.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent SSO Piotr Kowalski wyrokiem z dnia  24.11.2021 r.  (sygn. akt: XV C 403/21 ) na posiedzeniu niejawnym  ustalił iż umowa kredytu zawarta z GE  Money Bank S.A.  ( obecnie Bank BPH S.A. )  jest nieważna , zasądził od Bank BPH  S.A. na rzecz powodów  kwotę 94394 PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 6147  PLN, w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.