23.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA Małgorzata Rybicka – Pakuła   ) sygn. akt: I ACa 419/21  wyrokiem na rozprawie  w  23.11.2021 r. oddalił apelację mBank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia  30.12.2020   r. (sygn. akt: I C  1784/19  )  i zasądził od  mBank   S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 8100   PLN .

Sąd podzielił argumentację Sądu I instancji. Podkreślił, iż warunki umowy zawartej z konsumentem muszą być napisane prostym, zrozumiałym językiem.

Sąd Apelacyjny wskazał na najnowszy wyrok TSUE z dnia 18.11.2021 r., wskazując iż orzeczenie to właściwie przesądziło o linii orzeczniczej w sprawie kredytów CHF, gdyż wyraźnie wskazano na konieczność przejrzystości warunków umownych.

Konsument w dacie zawarcia umowy musi mieć możliwość chociaż szacunkowego wyliczenia swojej przyszłej należności, oraz oszacowania konsekwencji swojego zobowiązania.

Sąd wskazał także, że nie jest możliwe wypełnienie przez Sąd luk powstałych w umowie po usunięciu klauzul niedozwolonych.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.