23.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent SSO Katarzyna Kazaniecka -Kapała wyrokiem z dnia  23.11.2021 r.  (sygn. akt: XV C  1256/19  ) na posiedzeniu niejawnym  ustalił iż umowa kredytu z 2006 roku zawarta  z BRE Bank  S.A.  ( obecnie mBank S.A. )  jest nieważna , zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów  kwotę 242343  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 11834  PLN, w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.