19.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Mariusz Wicki ) sygn. akt: V ACa 191/21    wyrokiem na rozprawie  w  19.11.2021 r. oddalił apelację PKO BP  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia  22.12.2020   r. (sygn. akt: I C 1787/19  )  i zasądził od  PKO BP   S.A. na rzecz powoda   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.