24.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V   Wydział Cywilny ,  referent SSA  Hanna Rucińska  wyrokiem z dnia  24.06.2022 r.  (sygn. akt: V ACa  215/22   ) na rozprawie  oddalił apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 15 grudnia 2021 r., sygn. akt XV C 544/20 w którym  ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z PKO BP S.A.   jest nieważna , zasądził od  PKO BP   S.A.  na rzecz powodów  kwotę  8100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.