24.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV   Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Małgorzata Misiurna  wyrokiem z dnia  24.06.2022 r.  (sygn. akt: XV  C  1694/20   ) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu z 2007 r.  zawarta  z  Ge Money Bank  S.A.  jest nieważna , zasądził od  Bank BPH  S.A.   na rzecz powodów  kwotę  77656  PLN  oraz kwotę  29616 CHF wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów kwotę  11834   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił  powództwo  w pozostałej części.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.