22.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSA  Małgorzata Zwierzyńska  wyrokiem z dnia  22.06.2022 r.  (sygn. akt: I ACa  109/22   ) na rozprawie  oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 23 listopada 2021  r. sygn. akt XV C 1256/19 w którym  ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE  Bank S.A.   jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  8100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko Sądu Okręgowego. Podkreślił, iż przedmiotowa umowa nie była indywidualnie negocjowana, konsument nie miał wpływu na treść jej zapisów, bank korzystał z wcześniej przygotowanych wzorców.  Sąd wskazał także, iż podziela stanowisko w zakresie abuzywności zapisów dotyczących wykorzystywania przez bank tabel kursowych.  Podkreślono iż stanowisko Sądu I instancji w całości koreluje ze stanowiskiem wyrażanym przez Sądu Najwyższy wskazującym na konieczność pełnej ochrony konsumentów. 

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.