22.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSA  Dorota Majerska – Janowska  wyrokiem z dnia  22.06.2022 r.  (sygn. akt: I ACa 522/22) na rozprawie  oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2022 r. sygn. akt  XV C 1102/18  w którym przesłankowo ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Kredyt Bank S.A.   jest nieważna , zasądził od  Santander Bank  Polska  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  8100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko Sądu Okręgowego.  Podkreślono, iż stanowisko Sądu I instancji w całości koreluje ze stanowiskiem wyrażanym przez Sądu Najwyższy oraz TSUE wskazującym na konieczność pełnej ochrony konsumentów.  Ponadto Sąd podkreślił, iż usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych stanowi na tyle istotną ingerencję w treść umowy, że nie jest możliwe jej dalsze wykonywanie. W zakresie zarzutu potrącenia Sąd wskazał w pierwszej kolejności, iż pełnomocnik banku nie był umocowany dla złożenia oświadczeń materialnoprawnych, nie skierowano także wezwania do zapłaty do strony powodowej, ale także Sąd podkreślił, iż w niniejszej sprawie kredyt został już nadpłacony ponad otrzymany kapitał. 

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.