24.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSA Marek Machnij  wyrokiem z dnia  24.02.2023  (sygn. akt: I  ACa  504/22) na rozprawie  oddalił apelację  Bank Millennium  S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 9 lutego 2022 r. sygn. akt I C 518/20  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta z Bank  Millennium S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  4050   PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.