23.06.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA Leszek Jantowski,  ) sygn. akt: V ACa  573/20  wyrokiem na rozprawie  w  dniu  23.06.2021 r. oddalił apelację  Santander Bank Polska S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 7.08.2020 roku sygn. akt: XV C 682/18 , który uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2008 r. zawartą w Kredyt  Bank  S.A.  za nieważną w całości.

 Sąd  Apelacyjny powołał się na wyroki TSUE  z dnia 3.10.2019 r., 29.04.2021 r. i 10.06.2021 r.  , które nie sprzeciwiają się unieważnieniu umowy kredytowej.

 Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji wskazując, iż w umowie znajdują się klauzule niedozwolone po eliminacji, których nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy.

Sąd odniósł się także do zarzutu  zatrzymania podniesionego w apelacji przez bank, wskazując iż zdaniem Sądu zarzut taki możliwy jest jedynie w zakresie umów wzajemnych, w których nie zachodzi jednorodność świadczeń stron, a w przedmiotowej sprawie obu stronom przysługuje świadczenie pieniężne.

 Ponadto Sąd wskazał, iż strona pozwana nie wykazała aby w sposób prawidłowy w znaczeniu materialnoprawnym złożyła powodom oświadczenie o skorzystaniu z prawa potrącenia i prawa  zatrzymania, gdyż apelacji Banku zawierającego przedmiotowe zarzuty nie dołączono żadnego potwierdzenia odbioru oświadczenia przez stronę powodową.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.