17.06.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Katarzyna Kazanecka – Kapała  wyrokiem z dnia  17.06..2021  r.  na posiedzeniu niejawnym  ( sygn. akt:   XV C  48/20 )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ mPlan „ z  2008  roku podpisanego z BRE Bank  S.A., zasądził od  mBank S.A.  na rzecz kredytobiorców    kwotę  90019   PLN oraz  6696   CHF wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył mBank   S.A. kosztami procesu  w kwocie  6434  PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.