23.06.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Wojciech Włosiński  wyrokiem z dnia  23.06.2021  r.  na rozprawie  ( sygn. akt:   XV C 371/20 )   ustalił nieważność umowy kredytu  denominowanego z  2007  roku podpisanego z Nordea Bank Polska S.A. , zasądził od  PKO BP  S.A.  na rzecz kredytobiorcy kwotę 79264  PLN i kwotę  10003 CHF oraz na rzecz kredytobiorczyni kwotę 79264 PLN  i  kwotę 10003 CHF wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu  w kwocie po 5917 PLN.

Sąd wskazał, iż zapisy umowy dotyczące ustalania kursów walut są niedozwolone, a na gruncie obowiązujących przepisów nie jest możliwe zastąpienie ich, co powoduje nieważność umowy. 

Sąd podkreślił, iż niedopuszczalnym  było oferowanie przez bank produktu związanego z ogromnym ryzykiem, które w całości obciąża wyłącznie kredytobiorcę. 

Co więcej bank nie poinformował kredytobiorców w rzetelny sposób o występującym ryzyku. Sąd podkreślił, iż w takiej sytuacji to bank jest stroną silniejszą, posiadającą znacznie szerszą wiedzę w zakresie ekonomicznym, wobec czego powinien poinformować kredytobiorców. 

Sąd wskazał, także iż w sprawie kluczowym nie było to czy spread walutowy banku był wygórowany, lecz to że bank miał możliwość dowolnego, jednostronnego kształtowania warunków finansowych umowy.

Sąd podkreślił również, iż spread stanowił dodatkowe wynagrodzenie banku. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.