22.06.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu i umowa pożyczki są nieważne w całości

Sąd Okręgowy   w Gdańsku ( referent  SSO Ewa Tamowicz  )  sygn. akt:  XV C  7/20  na rozprawie w dniu 22.06.2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu mPlan z 2005 roku  i  umowy pożyczki  mPlan z 2007 r. powodów, zasądził od mBank S.A.  na rzecz powodów kwotę 119 843,69 zł oraz kwotę 54 776,91 zł , zasądził od pozwanego mBank S.A.  na rzecz powodów  zwrot kosztów procesu w kwocie 6 417 zł.

Zdaniem Sądu umowy stron zawierały klauzule niedozwolone.

Sąd zwrócił uwagę, iż w sytuacji zastosowania przez Bank dwóch różnych kursów do przeliczeń kredytu i pożyczki  powodowie nie znali kwoty swojego zadłużenia i nie wiedzieli jaką kwotę mają spłacić na rzecz banku.

Ponadto Sąd wskazał, iż bez klauzul dot. indeksacji kredytu  i pożyczki  umowy nie zostałyby zawarte.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.