21.06.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA Jakub Rusiński  ) I ACa 276/21  na rozprawie w dniu 21.06.2021 r. oddalił apelację   mBank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 23 listopada 2020 r., sygn. akt:  I C 1582/19, który uznał nieważność umowy kredytowej i zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 4050   PLN  od mBank  S.A. na rzecz powoda.

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku powołał się m.in. na wyrok TSUE  z dnia 10.06.2021 r. w sprawie C-609/19 oraz w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19  BNP Paribas Personal Finance.

Trybunał uznał wtedy, że nie spełnia wymogu przejrzystości przekazywanie, przy zawieraniu umowy, temu konsumentowi informacji, nawet licznych, jeżeli opierają się one na założeniu, że stosunek wymiany między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

Trybunał  w przywołanym wyroku  stwierdził, że warunki umowy, które obciążają konsumenta w zakresie ryzyka wahań kursów wymiany walut  mogą prowadzić do znaczącej nierównowagi wynikających z umowy kredytu praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.

W zakresie, w jakim przedsiębiorca nie przestrzegał wymogu przejrzystości względem konsumenta, warunki te wydają się bowiem obciążać konsumenta ryzykiem nieproporcjonalnym do świadczeń i kwoty otrzymanego kredytu, ponieważ stosowanie tych warunków skutkuje tym, że konsument musi długoterminowo ponieść koszt zmiany kursu wymiany.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.