23.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny,  referent SSA Przemysław Banasik  wyrokiem z dnia  23.02.2023  (sygn. akt: I  ACa  1046/22) na rozprawie oddalił apelację mBank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt I C 851/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE Bank  S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę  4050   PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.