21.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny, referent SSO  Piotr Pancer wyrokiem z dnia  21.02.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  163/20)  na posiedzeniu niejawnym ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z Getin Bank S.A. w 2007 r. , zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 243904 PLN wraz z ustawowymi odsetkami, oddalił  powództwo w pozostałym zakresie, kosztami postępowania zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania obciążył pozwanego Santander Bank Polska S.A. w Warszawie w całości, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.