22.09.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA Przemysław Banasik  ) sygn. akt: I ACa  445/20   wyrokiem na posiedzeniu niejawnym   w  dniu  22.09.2021 r. oddalił apelację  Santander Bank Polska  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 23.03.2020 roku sygn. akt: I C  462/18, który uznał przesłankowo umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2007 r. zawartą w Kredyt Bank  S.A.  za nieważną w całości oraz zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 4050 PLN od Banku na rzecz powoda.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.