31.08.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko Pekao Bank Hipoteczny S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  SSR del do SO Marian Glembin , wyrokiem z dnia 31.08.2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XV C  166/21 , ustalił że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 roku zawarta pomiędzy powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego BPH Bank Hipoteczny SA  w Warszawie  jest nieważna oraz zasądził od  Pekao Bank Hipoteczny  S.A.  na rzecz powodów kwotę  654235,82   PLN  wraz z należnymi odsetkami . Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami sądowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.