22.09.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA Przemysław Banasik  ) sygn. akt: I ACa   461/21 wyrokiem na rozprawie  w  dniu  22.09.2021 r. oddalił apelację  Santander Bank Polska  S.A., w zakresie pkt. I wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 24.03.2021  roku sygn. akt: I C  495/20,  który uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2008 r. zawartą w Kredyt Bank  S.A.  za nieważną w całości , w pozostałym zakresie zmienił  zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego  w Gdańsku  w punkcie II  i III  w ten sposób, że w punkcie II oddalił  powództwo o zapłatę, w punkcie III  zniósł między stronami koszty postępowania,  a także zniósł  między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Doszło do zmiany wyroku  Sądu I instancji, gdyż  zarzut potrącenia zgłoszony przez Bank w zakresie wypłaconego kapitału został uwzględniony, nieważność (ustalenie) umowy kredytowej zostało  utrzymane. Zmienione zostały koszty procesu, doszło do  wzajemnego zniesienia kosztów postępowania.

W uzasadnieniu Sad Apelacyjny  wskazał  na ostatnie orzeczenia TSUE  i konieczność szczegółowego pouczenia o ryzyku nie tylko w sensie gramatycznym oraz na konieczność działania Banku w dobrej wierze w stosunku do konsumenta.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, klauzula indeksacyjna dotyczy głównego świadczenia stron,  w związku z tym umowa kredytu  powinna być unieważniona w  całości.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.