22.09.2020 – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy w Gdyni  (  SSR  Sławomir Split    )  wyrokiem z dnia 22.09.2020 r. na posiedzeniu niejawnym  ( sygn. akt: I C  634/19   )  zasądził  49872  PLN  od Banku na rzecz powodów wraz  z   należnymi odsetkami ,  zasądził  4617   PLN zwrot kosztów procesu  od  Banku na rzecz powodów

Zdaniem Sądu , umowa kredytu jest nieważna w całości. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.