22.09.2020 – wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy w Gdyni  (  SSR  Sławomir Split    )  wyrokiem z dnia  12.10.2020 r. na posiedzeniu niejawnym  ( sygn. akt: I C   67/18   )  zasądził  30090,93  PLN  i 8.219,46 CHF od Banku na rzecz powodów wraz  z   należnymi odsetkami ,  zasądził   6231    PLN zwrot kosztów procesu  od  Banku na rzecz powodów

Zdaniem Sądu , umowa kredytu jest nieważna w całości. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.