22.09.2020 – wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli  w  Warszawie (  Asesor Sądowy Ewelina Marczuk   )  wyrokiem z dnia 22.09.2020 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  259/19  )  zasądził  46.000 PLN  od Banku na rzecz powodów wraz  z   należnymi odsetkami ,  zasądził  4664  PLN zwrot kosztów procesu  od  Banku na rzecz powodów

Zdaniem Sądu , umowa kredytu jest nieważna w całości. 

Umowa kredytu podpisana przez strony niezgodna jest z naturą umowy, w tej umowie jedna ze stron, tj. Bank  tworzy tabele kursowe, w zakresie wypłaty i spłaty kredytu, nie zawiera jasnych kryteriów w zakresie tabel kursowych, nie ma możliwość skontrolowania działań Banku. Dodatkowo umowa jest sprzeczna z art. 69 prawa bankowego. Narusza zasady współżycia społecznego, kredytobiorca ponosił wysokie ryzyko walutowe. Klauzule abuzywne są  w  umowie, po usunięciu klauzul kredyt w PLN i  oprocentowanie w LIBOR – sprzeczne z naturą stosunku prawnego.

Rozliczenie stron według teorii 2 kondykcji, teoria salda jest nieuprawniona,  nie można dokonywać żadnych potrąceń z urzędu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.