21.03.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Marian Glembin, wyrokiem z dnia 21.03.2024 r. (sygn. akt: XV C 1207/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank International AG jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 68609,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 07.09.2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów 39642,56 CHF wraz z odsetkami ustawowym za opóźnienie od dnia 07.09.2022 r. do dnia zapłaty; ustalił, że koszty procesu obciążają w całości pozwany Raiffeisen Bank International AG, pozostawiając referendarzowi sądowemu szczegółowe wyliczenie wysokości tych kosztów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.