19.03.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Krzysztof Koczyk, wyrokiem z dnia 19.03.2024 r. (sygn. akt: XVI Ca 58/24) na rozprawie oddalił apelację pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 15.07.2022 r., sygn. akt I C 1222/18; zasądził na rzecz powodów kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.