18.03.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Leszek Jantowski, wyrokiem z dnia 18.03.2024 r. (sygn. akt: V ACa 1233/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11.01.2023r., sygn. akt XV C 1724/20; zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu tego świadczenia za czas od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.