15.03.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSR del. do SO Katarzyna Bójko-Narczewska, wyrokiem z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: XV C 555/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 70.349,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30.04.2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 6.434 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.