20.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Najwyższy w Warszawie II  Izba Cywilna , referent SSN Krzysztof Strzelczyk wyrokiem  z dnia 20.05.2022 r. ( sygn. akt: II CSKP 943/22 ) na posiedzeniu niejawnym uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania  wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3.08.2020 r. sygn. akt: V ACa 465/19 .

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.