20.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Millennium  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent del. SSR  Ewa Kulawik – Rudzińska  wyrokiem z dnia  20.05.2022 r.  (sygn. akt: I C  39/10) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z  Bank  Millennium  S.A.  z  2008 r.  jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium  S.A.  na rzecz powodów  kwotę 90131  PLN  oraz kwotę  38061 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Bank Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę  11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.