19.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSO Agnieszka Gieral – Siewielec  wyrokiem z dnia  19.05.2022 r.  (sygn. akt: I C  395/20) na posiedzeniu niejawnym  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z  PKO BP  S.A.  z  2008 r.  jest nieważna , zasądził od  PKO BP   na rzecz powoda  kwotę 52845  PLN  oraz kwotę  21632 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  PKO BP  S.A. na rzecz powoda  kwotę  9317   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.