19.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent SSO  Piotr Pancer  wyrokiem z dnia  19.05.2022 r.  (sygn. akt: XV C  69/20) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z  NORDEA  Bank Polska  S.A.  jest nieważna , zasądził od  PKO BP  S.A.  na rzecz powodów  kwotę 78346 PLN  oraz kwotę  33362 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę  11868  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.