17.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP    S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent SSO  Joanna Baraniecka – Galińska  wyrokiem z dnia  17.05.2022 r.  (sygn. akt: XV C  1533/20) na  rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z   PKO  BP S.A.  z   2005  r.  jest nieważna, zasądził od  PKO BP  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  164172 PLN  wraz  z należnymi odsetkami,  w pozostałym zakresie pozew oddalił,  zasądził od  PKO BP  S.A. na rzecz powodów  kwotę  6417 PLN tytułem zwrotu  kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.