20.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSA Ewa Tomaszewska  wyrokiem z dnia  20.02.2023  (sygn. akt: I  ACa 1059/22) na rozprawie oddalił apelację  PKO BP  S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2022r.,  sygn. akt I C 587/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z   Nordea Bank Polska  S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  8100 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.