17.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny, referent SSO Magdalena Lemańczyk-Lis  wyrokiem z dnia 17.02.2023 r. (sygn. akt: I C 81/20)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z Bank Millennium   w 2007 r. jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium S.A. na rzecz powodów  kwotę 211507 PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.