17.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny,  referent SSA Marek Machnij  wyrokiem z dnia  17.02.2023  (sygn. akt: I ACa  416/22) na rozprawie  oddalił apelację  Raiffeisen Bank International AG  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2021 r. sygn. akt I C 1448/20, w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  jest nieważna,  zasądził od Banku  na rzecz powoda kwotę  4050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.