19.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Krzysztof Koczyk  wyrokiem z dnia  19.07.2022 r.  (sygn. akt: XVI Ca 170/21) na rozprawie   oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  23.10.2020 r. sygn. akt: I C 726/18 , w którym ustalono przesłankowo.,  iż umowa kredytu zawarta  z  Kredyt  Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od  Banku    S.A.   na rzecz powodów  kwotę  1800 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.