26.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSA   Małgorzata Rybicka – Pakuła  wyrokiem z dnia  28.07.2022  (sygn. akt: I ACa  202/22) na rozprawie  oddalił apelację PKO BP   S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17.11.2021   r. sygn. akt  I C  420/20   w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Nordea Bank  S.A.   jest nieważna , zasądził od  PKO BP  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  8100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.