15.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Rejonowy Gdańsk – Południe  I   Wydział Cywilny ,  referent  SSR Katarzyna Pilch  wyrokiem z dnia  15.07.2022 r.  (sygn. akt: I  C  1222/18) na rozprawie  ustalił przesłankowo.,  iż umowa kredytu z 2008 r. zawarta  z  Nordea Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od  PKO BP   S.A.   na rzecz powodów  kwotę  17884  PLN  i kwotę 1167 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów kwotę  7217    PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił  powództwo  w pozostałej części.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.