14.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Agnieszka Gieral – Siewielec   wyrokiem z dnia  14.07.2022 r.  (sygn. akt:  I C  69/20)   ustalił,  iż umowa kredytu z 2007 r.  zawarta  z Nordea Bank  S.A.  jest nieważna , zasądził od  PKO BP    na rzecz powodów  kwotę  71778 PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powoda  kwotę  8417   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.