19.04.2023 – wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku III  Wydział Cywilny Odwoławczy,  referent SSO Łukasz Zioła wyrokiem z dnia 19.04.2023  (sygn. akt: III Ca 1006/22) na rozprawie  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 29 października 2021 r. sygn. akt I C 1244/18,  w którym ustalono przesłankowo nieważność umowy kredytowej zawartej z PKO BP  S.A., oddalił apelację PKO BP  S.A. , zasądził  od  Banku na rzecz powodów kwotę 1800 PLN  tytułem zwrotu kosztów postępowania za instancję odwoławczą.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.